Hizmetler

Dış Ticaret Hizmetleri

1-)       Maliyet

2-)       Kambiyo

3-)       İhracat Birlikleri İşlemleri

4-)       Mal Takibi

5-)       Danışmanlık