Kurumsal

Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Vizyonumuza ulaşırken, Gelir idaresinin tüm çalışanlarının görevlerini yerine getirmede esas alacagı temel degerlerimiz şunlar olacaktır: 

 • Güvenilirlik 
 • Dürüstlük 
 • Adalet 
 • Tarafsızlık 
 • Etkinlik (Hız, esneklik ve verimlilik) 
 • Saydamlık 
 • Sorumluluk Bilinci 
 • Çözüm Odaklılık 
 • Yetkinlik 
 • Sürekli Gelişim 
 • Katılımcılık