İşlemler Hakkında Bilgi

İHRACAT

 • Gümrük için beyanname düzenlenmesi
 • Eşyanın G.T.I.P. tespiti
 • İhracatı olacak eşyanın cinsine göre İhracatçı Birliklerine kaydı yapılması
 • ATR, EUR1, Menşe Şahadetnamesi ve benzi evrakların hazırlanması
 • Ticaret Odası tasdikleri
 • Tüm bu evrakların tamamlanmasından sonra gümrük çıkış beyannamelerinin düzenlenmesi, ilgili gümrükten kabul ve tescil ettirilmesi, muayene ve tespitininin yapılması, araçlara yüklenmesi ve yüklenen aracın gümrük işlemlerinin tamamlanması
 • İhracatçı firmanın talebi doğrultusunda, eşyanın beraberinde gidecek vesaikin nakliyeci firmaya teslim edilmesi.
 • İhracatı gerçekleşen eşyanın Gümrük Çıkış Beyannamesinin kapatılması
 • Kapatılan gümrük çıkış beyannamelerinin mükellef nüshasının müşteriye teslim edilmesi. 
 • Geçici ihracat işlemlerinin yapılması.
 • İhracat işlemlerinin tamamlanması için gerekli olan ve yukarıda belirtilmeyen diğer işlemlerin yapılması.