Bilgi Merkezi

Gümrük Evrakları

Gümrük İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

Gümrük Müdürlüğüne Sunulması Zorunlu Evraklar

  • Vekaletname (Noter Onaylı)
  • İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
  • İmzaya Yetkili Kişi veya Kişilerin Kimlik Fotokopileri (Noter Onaylı)
  • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya Noter Onaylı)
  • FAaliyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı)
  • V.D. Mükellefiyet Yazısı (Aslı veya İnternet Vergi Dairesinden Alınan Çıktısı)

 

 

NOT: Daha önce firmanız adına gümrük idaresine 63 Seri Nolu GGT ne istinaden Firma Dosyanız verildiyse dosyanın sunulduğuna dair yazının fotokopisi ve vekaletname yeterli olacaktır.