İşlemler Hakkında Bilgi

İTHALAT

 • İthalatı gerçekleşecek olan ürün hakkında bir alt yapı çalışması gerçekleşir.
 • Ürünün mevzuat uygulamaları
 • Ordino alımı
 • Eşyanın G.T.I.P. tespiti
 • İthal vesaikinin teslim alınmasından sonra varsa konşimento cirolarının yaptırılması.
 • Oluşabilecek herhangi bir eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması.
 • İthalat işlemi gerçekleştikten sonra eşyanın müşterinin belirttiği adrese tesliminin sağlanması.
 • İthalatı teşvik, Yatırım teşvik işlemlerinin yapılması.
 • Gümrük vergilerinin ve harçlarının hesaplanması ile müşteriye bildirilmesi.
 • Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması.
 • Zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması.
 • Teminat Çözümü işlemlerinin yapılması.
 • Gümrük beyannamesinin mükellef nüshasının ve benzeri belgelerin en kısa sürede iş sahibinin tesliminin sağlanması.